Preskoči na vsebino

nalagam ...

 

Sprejem relikvij sv. Vincencija Pavelskega v Ljubljani in spored romanja

 

V soboto 25. januarja – to je: na praznik spreobrnitve apostola Pavla in ustanovitve Misijonske družbe – bomo v cerkvi Srca Jezusovega v Ljubljani na Taboru pri večerni sveti maši ob 18.30 sprejeli relikviarij z relikvijami sv. Vincencija Pavelskega.

Sprejem relikviarija in sveto mašo bo vodil zasl. nadškof dr. Anton Stres. Pri sveti maši bomo molili, da bi člani in članice vincencijanskih družine tudi danes goreče uresničevali vincencijansko karizmo.

Vsi člani Združenja - Otroci Brezmadežne prisrčno vabljeni!

 

Romanje relikvij sv. Vincencija Pavelskega

po skupnostih lazaristov, sester usmiljenk, Marijinih sester ter nekaj župnijah

Vincencijanska družina, ki jo v Sloveniji sestavljamo: Misijonska družba lazaristov, Hčere krščanske ljubezni, Marijine sestre, Vincencijeva zveza dobrote, Društvo prostovoljcev VZD, Marijanska vincencijanska mladina, Otroci Brezmadežne, Vincencijeva družina in Vincencijevi konferenci sv. Jožef in sv. Danijel; v teh dneh z velikim veseljem pričakujemo prihod relikvij našega duhovnega očeta sv. Vincencija Pavelskega.

Kot nas je pred dnevi že obvestil vizitator Misijonske družbe lazaristov, g. Franc Rataj, smo to soboto, 25. januarja 2020, ob 18.30 povabljeni v cerkev Srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani na sprejem relikvij. Skupaj bomo obhajali slovesno sveto mašo na praznik spreobrnitve apostola Pavla in ustanovni dan Misijonske družbe lazaristov, ki ga vsi Vincencijevi obhajamo tudi kot »rojstni dan« vincencijanske karizme.

Relikvije bodo potovale po Sloveniji, Srbiji in Makedoniji - po postojankah lazaristov, sester usmiljenk in Marijinih sester slovenske province ter nekaj župnijah. Zaključek romanja po Sloveniji bo v sredo, 22. aprila 2020, ko jih bodo prevzeli na Hrvaškem.

Romanje relikvij bo potekalo po razporedu, ki je priložen. Vsi pa ste povabljeni, da se češčenju relikvij pridružite na krajih, kjer vam najbolj ustreza.

Naj bo ta obisk sv. Vincencija Pavelskega med nami močna spodbuda za poživitev dejavne krščanske ljubezni v vseh naših občestvih.

 

  Fotografija osebe Vatican News.

Spored romanja relikvij sv. Vincencija Pavelskega

datum sprejema relikvij

kraj

25.01.2020

CM - Ljubljana Srce Jezusovo

03.02.2020

HKL - Ljubljana Tabor

05.02.2020

HKL - Mengeš

10.02.2020

HKL - Šentjakob

15.02.2020

CM - Šentjakob

17.02.2020

CM, HKL - Miren

24.02.2020

CM, HKL - Celje

02.03.2020

MS – Maribor - stolnica

04.03.2020

MS - Štepanja vas

08.03.2020

MS - Dobrova

09.03.2020

HKL - Kočevje

13.03.2020

HKL - Šentjakob

14.03.2020

HKL - Cerklje ob Krki

18.03.2020

HKL - Breznica

21.03.2020

Odhod v Severno Makedonijo

22.03.2020

Makedonija

01.04.2020

Srbija - Beograd

15.04.2020

CM - Dobova

22.04.2020

odhod na Hrvaško

 


 


Spoštovani člani Združenja čudodelne svetinje – otroci Brezmadežne in vsi, ki prebirate našo spletno stran, bodite lepo pozdravljeni!

Pred nami pa so nove naloge in izzivi. Naše združenje je v devetnajstem letu medsebojnega podpiranja v molitvi in druženja pred Brezmadežno. Ne pozabimo pa, da so naši predniki že leta 1885 v Ljubljani ustanovili »Družbo otrok Brezmadežne«. Ob 40-letnici je nastala slika, ob 50-letnici pa so izdelali čudoviti prapor, ki smo ga našli šele lansko leto (glej slike).

Naše Združenje je del velike Vincencijeve družine. Družina je združenje vseh, ki se ob sv. Vincenciju navdihujemo, učimo in želimo sebe oblikovati po zgledu tega velikega svetnika. Živimo v času brezbrižnosti, verske nepoučenosti, zapostavljanja človeškega življenja, napadov na Cerkev… Tako nastaja vedno več duhovne, moralne in tudi druge revščine. Kako se temu upreti? Po zgledu sv. Vincencija moramo postati apostol usmiljenja in dobrote, moramo postati pričevalec Božje ljubezni v svetu.

Sv. Vincencij je na praznik imel pridigo v vaški cerkvici v Follvilu. Govoril je o Božjem usmiljenju in pripravi na dobro sv. spoved. Odmev na pridigo je sv. Vincenciju odprl oči, saj so vaščani stali v vrsti za sv. spoved tudi po več ur. Vincencij je razumel, da so ljudje duhovno lačni in v stiski. Spoznal je, da ga Božja roka vodi oznanjat evangelij ubogim. Zato je ustanovil skupnost duhovnikov in bratov, Misijonsko družbo. Veliko dogodkov je vplivalo nanj, da je lahko postal služabnik »Božjih ubožcev«. O tem dogodku pozneje piše škofu in se ga tako spominja:

»Nekoč sem bil podeželski dušni pastir, precej beden dušni pastir! Imel sem zelo dobro ljudstvo in tako poslušno v vsem, za kar sem ga prosil! Ko sem jim rekel, naj pridejo k spovedi vsako prvo nedeljo v mesecu, so me ubogali. Prišli so in se spovedali. Iz dneva v dan sem bil priča, koliko koristi so imele njihove duše. To mi je bilo v veliko tolažbo in bil sem zaradi tega tako zadovoljen, da sem govoril sam pri sebi: 'Moj Bog, kako si srečen, da imaš tako dobro ljudstvo'. In pristavil sem: 'Mislim, da še papež ni tako srečen kakor župnik sredi ljudstva, ki ima tako dobro srce'«.

Odločili smo se, da bomo na naši spletni strani objavljavili premišljevanja T. Mc Kennena, Moliti z Vincencijem Pavelskim. Vabim vas, da se še posebej povežemo med seboj, se navdušimo drugim oznaniti Božje usmiljenje in ljubezen do vseh ljudi. Te strani pa naj bodo v pomoč, spoznanje in razumevanje sv. Vincencija, da bi še bolj zavzeto oživili njegovega duha med nami!

V mesecu maju 2016 nas je obiskal mednarodni voditelj AMM - Združenja čudodelne svetinje - Otroci Brezmadežne, g. Carl L. Pieber, C.M. iz Philadelphije. Z nami se je srečal in nas spodbudil za dobro. Več o srečanju z njim najdete med novicami.

Pozdrav po Brezmadežni!

»O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo«!

 

Franc Rataj, cm

Prvo premišljevanje: BOG, NAŠ LJUBEČI OČE

Drugo premišljevanje: SLEDITI BOŽJI VOLJI

Tretje premišljevanje: JEZUS KRISTUS - SREDIŠČE

Četrto premišljevanje: LJUBEČE BOŽJE VODSTVO V NAŠEM ŽIVLJENJU

Peto premišljevanje: EVANGELIZACIJA

Šesto premišljevanje: POSEBNA NAVZOČNOST KRISTUSA V UBOGIH

Sedmo premišljevanje: LJUBEČI BOG V SRCU IN V DEJAVNOSTI

Osmo premišljevanje: PRIZADEVANJE ZA KREPOSTI

Deveto premišljevanje: PONIŽNOST

Deseto premišljevanje: RESNIČNA PREPROSTOST

Enajsto premišljevanje: UMIRANJE SEBI

Dvanajsto premišljevanje: GOREČNOST

Trinajsto premišljevanje: MOČNA BLAGOST, BLAGA MOČ

Štirinajsto premišljevanje: USTVARJALNOST IN SODELOVANJE PRI SLUŽENJU

Petnajsto premišljevanje: KONTEMPLACIJA IN AKCIJA