Preskoči na vsebino

nalagam ...

Spoštovani in dragi člani Združenja čudodelne svetinje!

Spet je leto naokrog, pred menoj pa priložnost, da vas vse obiščem s tem pismom, ki je tudi vabilo na naša bližnja srečanja ob prazniku Brezmadežne Device Marije s čudodelno svetinjo.

Papež Frančišek je ob letošnjem prazniku Marijinega vnebovzetja navdušeno govoril: »Po tem življenju nas na nebeškem pragu čaka mati, ki ji je ime Marija. Mi vsi smo dragoceni v Božjih očeh; nismo ustvarjeni za majhna zadovoljstva sveta, ampak za veliko veselje v nebesih. Zato dopustimo, da nas ta mati, ki jo kličemo po imenu Marija, prime za roko in nam pomaga čez ta prag. Vsakokrat, ko vzamemo v roke rožni venec in se ji priporočimo, storimo korak proti edinemu pravemu cilju našega življenja. Tam nas namreč, ob Sinu Jezusu, čaka tudi mati Marija.«

Nas, Otroke Brezmadežne, te besede spomnijo še na drug tak »pripomoček«, na čudodelno svetinjo in bi lahko rekli: »Vsakokrat, ko se ozremo na čudodelno svetinjo ali jo vzamemo v roke, jo poljubimo in se spomnimo na nebeško mater Marijo, storimo velik korak v približevanju njej, ki nam je poklonila neprecenljivi dar - čudodelno svetinjo in po njej obljubljene milosti, če jo nosimo z vero, z zaupanjem in z ljubeznijo.«

Sestri Katarini Labouré je Marija ob prikazanju priporočila, naj »ljudje prihajamo pred oltar, ker bomo prav tam deležni velikih milosti!«  S to mislijo vas tudi vabimo na naša srečanja, kjer se bomo zbrali ob oltarju in skupaj počastili Brezmadežno ter jo prosili za milosti, ki smo jih prav vsi potrebni.

Molitev Večne devetdnevnice, sveta maša in srečanja po njej bodo:

1. v nedeljo    17. 11. 2019   molitev ob 17h in sv. maša 18h   Ptuj - Sv. Peter in Pavel

2. v torek      19. 11. 2019   ob 18h   Trbovlje - Sv. Marija

3. v soboto    23. 11. 2019   ob 16h    Nazarje - kapela sester klaris

4. v ponedeljek 25. 11. 2019  ob 18h   Dobova - cerkev

5. v torek      26. 11. 2019   ob 16h   Mirenski Grad - kapela v domu

6. v sredo      27. 11. 2019   ob 16h    Turnišče - cerkev

7. v četrtek    28. 11. 2019   ob 16h    Maribor - Tezno - cerkev

8. v petek      29. 11. 2019   ob 17.30  Kočevje - cerkev

9. v soboto     30. 11. 2019   ob 10h    Celje – Sv. Jožef-kapela v domu

10. v soboto    30. 11. 2019   ob 15h    Ljubljana - Srce Jezusovo-cerkev

11. v nedeljo   1. 12. 2019    ob 15h    Šmartno pri Sl. Gradcu – Homec

                                                                                                                    

         Pridite tja, kjer vam je najbližje in časovno najbolj ugodno! Z veseljem vas čakamo vsi, ki srečanja pripravljamo in skupaj s sv. Katarino ponavljamo njene besede ob prihodu v kapelo ali cerkev: »Gospod, tukaj sem: Daj mi, kar ti hočeš… in potem mu pripovedujem o svojem trpljenju in veselju in ga tudi poslušam, zakaj pri Bogu mora človek govoriti in tudi poslušati! Gospod nam zmeraj govori, če pridemo k njemu preprosto in z zaupanjem!«         

         Torej, pridimo na srečanja, na pogovor z Gospodom, z njegovo materjo Marijo in med seboj!

            Kdor se srečanja ne bi mogel udeležiti, bo z nami v duhu pri molitvi, sveti maši in med srečanji!

 

         Resnično se veselim srečanj in kličem na vse vas Gospodov blagoslov ter Marijino varstvo!

 

»O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo!«

 

V Ljubljani, 9. novembra 2019                                         Franc RATAJ, CM

Narodni voditelj         

Združenja čudodelne svetinje

 

O dogodkih pri Združenju lahko več preberete na naši spletni strani: http:/amm-brezmadezna.rkc.si

http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/koledar/AE22F156747880FFC12584AB00299AFE?OpenSpoštovani člani Združenja čudodelne svetinje – otroci Brezmadežne in vsi, ki prebirate našo spletno stran, bodite lepo pozdravljeni!

Pred nami pa so nove naloge in izzivi. Naše združenje je v devetnajstem letu medsebojnega podpiranja v molitvi in druženja pred Brezmadežno. Ne pozabimo pa, da so naši predniki že leta 1885 v Ljubljani ustanovili »Družbo otrok Brezmadežne«. Ob 40-letnici je nastala slika, ob 50-letnici pa so izdelali čudoviti prapor, ki smo ga našli šele lansko leto (glej slike).

Naše Združenje je del velike Vincencijeve družine. Družina je združenje vseh, ki se ob sv. Vincenciju navdihujemo, učimo in želimo sebe oblikovati po zgledu tega velikega svetnika. Živimo v času brezbrižnosti, verske nepoučenosti, zapostavljanja človeškega življenja, napadov na Cerkev… Tako nastaja vedno več duhovne, moralne in tudi druge revščine. Kako se temu upreti? Po zgledu sv. Vincencija moramo postati apostol usmiljenja in dobrote, moramo postati pričevalec Božje ljubezni v svetu.

Sv. Vincencij je na praznik imel pridigo v vaški cerkvici v Follvilu. Govoril je o Božjem usmiljenju in pripravi na dobro sv. spoved. Odmev na pridigo je sv. Vincenciju odprl oči, saj so vaščani stali v vrsti za sv. spoved tudi po več ur. Vincencij je razumel, da so ljudje duhovno lačni in v stiski. Spoznal je, da ga Božja roka vodi oznanjat evangelij ubogim. Zato je ustanovil skupnost duhovnikov in bratov, Misijonsko družbo. Veliko dogodkov je vplivalo nanj, da je lahko postal služabnik »Božjih ubožcev«. O tem dogodku pozneje piše škofu in se ga tako spominja:

»Nekoč sem bil podeželski dušni pastir, precej beden dušni pastir! Imel sem zelo dobro ljudstvo in tako poslušno v vsem, za kar sem ga prosil! Ko sem jim rekel, naj pridejo k spovedi vsako prvo nedeljo v mesecu, so me ubogali. Prišli so in se spovedali. Iz dneva v dan sem bil priča, koliko koristi so imele njihove duše. To mi je bilo v veliko tolažbo in bil sem zaradi tega tako zadovoljen, da sem govoril sam pri sebi: 'Moj Bog, kako si srečen, da imaš tako dobro ljudstvo'. In pristavil sem: 'Mislim, da še papež ni tako srečen kakor župnik sredi ljudstva, ki ima tako dobro srce'«.

Odločili smo se, da bomo na naši spletni strani objavljavili premišljevanja T. Mc Kennena, Moliti z Vincencijem Pavelskim. Vabim vas, da se še posebej povežemo med seboj, se navdušimo drugim oznaniti Božje usmiljenje in ljubezen do vseh ljudi. Te strani pa naj bodo v pomoč, spoznanje in razumevanje sv. Vincencija, da bi še bolj zavzeto oživili njegovega duha med nami!

V mesecu maju 2016 nas je obiskal mednarodni voditelj AMM - Združenja čudodelne svetinje - Otroci Brezmadežne, g. Carl L. Pieber, C.M. iz Philadelphije. Z nami se je srečal in nas spodbudil za dobro. Več o srečanju z njim najdete med novicami.

Pozdrav po Brezmadežni!

»O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo«!

 

Franc Rataj, cm

Prvo premišljevanje: BOG, NAŠ LJUBEČI OČE

Drugo premišljevanje: SLEDITI BOŽJI VOLJI

Tretje premišljevanje: JEZUS KRISTUS - SREDIŠČE

Četrto premišljevanje: LJUBEČE BOŽJE VODSTVO V NAŠEM ŽIVLJENJU

Peto premišljevanje: EVANGELIZACIJA

Šesto premišljevanje: POSEBNA NAVZOČNOST KRISTUSA V UBOGIH

Sedmo premišljevanje: LJUBEČI BOG V SRCU IN V DEJAVNOSTI

Osmo premišljevanje: PRIZADEVANJE ZA KREPOSTI

Deveto premišljevanje: PONIŽNOST

Deseto premišljevanje: RESNIČNA PREPROSTOST

Enajsto premišljevanje: UMIRANJE SEBI

Dvanajsto premišljevanje: GOREČNOST

Trinajsto premišljevanje: MOČNA BLAGOST, BLAGA MOČ

Štirinajsto premišljevanje: USTVARJALNOST IN SODELOVANJE PRI SLUŽENJU

Petnajsto premišljevanje: KONTEMPLACIJA IN AKCIJA