Preskoči na vsebino

nalagam ...

 

 

CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE

CURIA GENERALIZIA

Via dei Capasso, 30 – 00164 ROMA


Rim, 9. februarja 2018

 

POSTNO PISMO 2018

Marija, čudoviti zgled, ki nam kaže pot k Jezusu

 

Vsem članom vincencijanske družine

 

Dragi bratje in sestre v svetem Vincenciju,

Jezusova milost in njegov mir naj bosta vedno z nami!

 

S postnim pismom 2016 smo pričeli z razmišljanjem o stebrih duhovnosti našega ustanovitelja: o učlovečenju, sveti Trojici in evharistiji. Ob letošnjem postnem pismu pa razmišljajmo o četrtem stebru, o Blaženi Devici Mariji.

V Konstitucijah Misijonske družbe (5. pogl, čl. 49) beremo:

§ 1. Prav posebno bomo častili Marijo, Mater Kristusa in Cerkve, saj je ona po besedah sv. Vincencija bolj kot vsi verniki globoko razumela evangeljska načela in jih uresničevala.

§ 2. Pobožnost do brezmadežne Device Marije bomo razodevali različno: pobožno bomo obhajali njene praznike in se pogosto zatekali k njej, zlasti z molitvijo rožnega venca. Širili bomo posebno sporočilo, ki ga je v svoji materinski dobrohotnosti izrazila s čudodelno svetinjo.

V Splošnih pravilih Misijonske družbe (10. pogl., čl. 4) je sv. Vincencij Pavelski zapisal:

Ker nam isto papeževo ustanovno pismo poleg tega izrečno priporoča, naj s posebno pobožnostjo častimo tudi preblaženo Devico Marijo, in ker je to iz mnogoterih razlogov že tako naša dolžnost, se vsi potrudimo, da bomo z Božjo pomočjo čimbolj izpolnjevali naslednje:

1) vsak dan s posebno pobožnostjo častimo to najvrednejšo mater Kristusovo in našo mater;

2) posnemajmo po svojih močeh njene kreposti, zlasti ponižnost in čistost;

3) kolikorkrat se nam nudi priložnost in možnost, goreče spodbujajmo druge, naj jo vedno posebno časte in ji vredno služijo.

V začetku postnega časa, 40 dni z Jezusom v puščavi, bi rad povabil vsakega od nas, naj svoje srce napolnimo s toplino, zaupanjem, razpoložljivostjo in z vso ljubeznijo, ki jo imata sin ali hči do svoje matere. Tudi naj bi obnovili ali poglobili svojo stalno privrženost do nje s pomočjo treh pripomočkov, ki nam bodo pomagali, da se približamo Mariji, svoji nebeški Materi. Ona je najlepši vzor, ki nam kaže najboljšo in najkrajšo pot do Jezusa, ki je cilj našega življenja in naše vse.

 

A) VSAK DAN MOLIMO ROŽNI VENEC

Skupaj z Marijo premišljujmo o različnih etapah Jezusovega življenja. Marija gre z nami in nas spremlja, opogumlja in navdihuje! Imejmo vedno pri sebi rožni venec, kjerkoli hodimo. Nosimo ga s seboj v žepu ali torbi, kakor prstan ali zapestnico, da ga imamo pri roki vsak trenutek dneva. Lahko ga molimo v kapeli, na ulici, ko čakamo na avtobus, metro ali vlak, ko se vozimo, na sprehodu ali ko čakamo v vrsti. Vedno imejmo rožni venec s seboj.

Sv. Vincencij izraža svoje globoko prepričanje v Marijino varstvo:

»Bog je vedno utrjeval v meni prepričanje, da sem bil rešen po vztrajnih molitvah, ki sem jih usmerjal k Njemu in k sveti Devici Mariji; trdno verjamem, da sem bil rešen samo po njeni priprošnji« (1)

»Vsak se dobro počuti v štirih krajih, kjer poteka misijon, pa tudi tukaj; zdi se, da se bo Naš Gospod usmilil te male družbe po posredovanju svete Device; v ta namen smo poslali g. Boudeta, naj jo obišče v Chartresu« (2)

 

B) SPREJMIMO VEDNO BOLJ ZA SVOJE – KREPOSTI PONIŽNOSTI IN ČISTOSTI, PO MARIJINEM ZGLEDU

Sv. Vincencij Pavelski nam daje Marijo za zgled vseh kreposti, posebej pa poudarja: ponižnost in čistost.

Ponižnost

Med vsemi ustvarjenimi bitji v nebesih in na zemlji ni nikogar, ki bi bil bolj znan in bolj češčen ali ki bi nam bil tako pogosto dan za zgled. Ni druge osebe, v katero bi Bog po Jezusu imel več zaupanja. Marija niti za trenutek ne pomisli, da ji pripada zasluga, ampak je prepričana, da je vse, kar je in kar ima, milost, dar in znamenje Jezusovega usmiljenja. Mati se postavlja pod sina in ne nad njega. Marija je Jezusa rodila in zanj skrbela od jaslic, ga previjala, dojila in vzgajala do odrasle dobe. Z vsem, kar je naredila in kar danes dela, nas usmerja k Jezusu.

 »Zatekajte se k sveti Devici in jo prosite, naj vam od svojega Sina izprosi, da boste deležni njene ponižnosti, saj se je imenovala Gospodovo deklo, ko je bila izbrana za njegovo mater. Kaj je tisto, zaradi česar se je Bog ozrl na Devico? Ona sama pove: 'To je moja ponižnost.' Če se naše sestre zatekajo k sveti Devici, ki je tako ljubila to krepost, jim bo od Boga izprosila milost, da jo bodo tudi izvrševale« (3)

Čistost

Jezus nam daje ključ, kako naj vemo, da živimo čistost v misli, besedi in dejanju. Opozarja nas, naj ostanemo pozorni: »Človeka ne omadežuje to, kar gre v usta, ampak kar prihaja iz ust, to omadežuje človeka« (Mt 15,11). Vse se začne v našem srcu in našem duhu.

Prosimo Jezusa, naj bo navzoč takoj v začetku naših misli, čustev in idej ter naj nam pomaga, da jih prečistimo prek njegovih misli, njegovih drž in dejanj. Kar izhaja iz naših misli, se bo potemtakem odražalo v besedah in dejanjih, ki bodo odsevale Jezusove drže, čustva in misli. Čistost bo navzoča in jo bomo živeli.

 »Imejte posebno pobožnost do vodstva, ki jo je imela sveta Devica do osebe Našega Gospoda, in vse bo šlo dobro« (4)

Nasprotno pa – misli, čustva in ideje, ki jih ne prečisti Jezus, nas bodo vodile v drugo smer. Ranljivi bomo ob vplivu Zlega, ki ima jasen cilj: uničiti v nas vse, kar prihaja od Boga, uničiti naš odnos do Jezusa. Satan hoče postaviti sebe na Jezusovo mesto in vplivati na misli, od koder prihajajo naše besede in naša dejanja; - s svojim nasprotovanjem čistosti in neoskrunjenosti bi pokvarili svoje lepo bitje, svoje lepo srce, ki je ustvarjeno po Božji podobi.

»Rad bi videl, da bi vaše srce pripadalo samo Našemu Gospodu; sveto Devico prosim, naj vam ga odvzame in ponese v nebo ter ga položi v njegovo srce in v srce njenega ljubega Sina« (5)

 

C) ŠIRIMO SPOROČILO IN SPODBUJAJMO POBOŽNOST DO NAŠE GOSPE ČUDODELNE SVETINJE Z OBNOVLJENO GOREČNOSTJO

Čudodelna svetinja je – po križu – najbolj razširjen krščanski simbol po svetu. Toda mnogi še niso imeli priložnosti, da bi spoznali in odkrili Marijino sporočilo in da bi nosili svetinjo. Ne prosijo za milosti, da bi jih prejeli od Jezusa, kakor je Marija poučila sv. Katarino ob prikazanjih leta 1830 v kapeli materne hiše v Parizu, rue du Bac.

»Prihajajte pred ta oltar, tu se bodo razlivale milosti ... na vse, ki bodo zanje zaupno prosili...«

»Ti žarki pomenijo milosti, ki jih razlivam na tiste, ki me zanje prosijo.

Ta postni čas bi rad povabil k razmišljanju, molitvi in preučevanju možnosti v vseh krajih našega služenja: v župnijah, bolnišnicah, dispanzerjih, šolah, univerzah, zunanjih in ljudskih misijonih … Tam, kjer čudodelna svetinja še ni znana in kjer je ljudje še nimajo, sprožite naslednje akcije:

a) razdeljujte čudodelno svetinjo,

b) obenem s svetinjo dajte list s kratko razlago o njeni zgodovini in sporočilu,

c) vzpostavite krajevno skupino Združenja čudodelne svetinje. Vstopila bo v Mednarodno združenje čudodelne svetinje, ki je veja vincencijanske družine v številnih deželah po svetu.

Spodbudite ustanovitev kake nove skupine Združenja čudodelne svetinje v vaši župniji z dovoljenjem župnika, v bolnišnicah in dispanzerjih, v šolah in na univerzah z osebjem, učitelji, profesorji in učenci; ob ljudskih misijonih, ko sodelujejo različne veje vincencijanske družine z organizacijo in usklajevanjem; v misijonih … Povabite ljudi, naj se vpišejo in postanejo člani skupine.

V številnih deželah, kjer je navzoče Združenje čudodelne svetinje, Narodni odbor povezuje različne skupine Združenja in jih usklajuje. Narodna združenja so povezana v Mednarodno združenje čudodelne svetinje, ki ga vodi podravnatelj g. Carl Pieber CM. S svojo povezanostjo se člani medsebojno podpirajo z molitvijo, razširjajo svetinjo in opravljajo solidarnostna dela.

Da bi se to uresničevalo, je Mednarodno tajništvo Združenja rado na voljo za pomoč tistim, ki potrebujejo pomoč, informacije ali sugestije za začetek krajevne skupine. Če so v deželi, kjer želite ustvariti novo skupino Združenja, že druge skupine ali narodna struktura, vas bo Mednarodno tajništvo povezalo z njimi. Če pa v deželi ni narodne strukture ali krajevnih skupin, vam bo isto tajništvo preskrbelo potrebne informacije za začetek nove skupine.

Mednarodno združenje čudodelne svetinje ima spletno stran v šestih jezikih z mnogimi informacijami, vključno s postopki za začetek nove skupine. Naslov: www.amminter.org . Če potrebujete kakršno koli pomoč, se obrnite na mmainfo@famvin.org .

Medtem ko razmišljamo o vzpostavljanju novih skupin Združenja čudodelne svetinje v določeni deželi, mislimo na to, da je globoka Marijina želja, naj bi njeno svetinjo razširili po vsem svetu. Naša Gospa nam zagotavlja, da bomo prejeli milosti, če bomo Jezusa zanje prosili. Vključimo se v to čudovito avanturo, bodimo Marijin glas, ki izraža Jezusovo brezpogojno ljubezen do vsake osebe posebej, v besedah in dejanjih.

»Daj kovati svetinjo po tem vzorcu; tisti, ki jo bodo z zaupanjem nosili, bodo prejeli velike milosti.«

Tile dnevi z Jezusom v puščavi prinašajo obilne sadove. Štirideset dni z Jezusom v puščavi naj obnovi in poglobi naš odnos do Marije, naše nebeške Matere. Vedno bolj naj se ji bližamo in:

a) molimo rožni venec vsak dan,

b) vedno bolj sprejemajmo za svoje kreposti ponižnosti in čistosti, po Marijinem zgledu,

c) širimo sporočilo in spodbujajmo pobožnost do Naše Gospe čudodelne svetinje z obnovljeno gorečnostjo.

 

Vaš brat v sv. Vincenciju

Tomaž Mavrič CM

generalni superior

 

 

Opombe

(1) Coste I,7; Pismo g. de Cometu v Dax.

(2) Coste I,360; Pismo 249 Robertu de Sergis v Amiens, novembra 1636.

(3) Coste X,536-537; Konf. 98 o ponižnosti, ljubezni, pokorščini in potrpežljivosti (Sp 42), 14. julija 1658.

(4) Coste II,123; Pismo 488 Jakobu Chiroyerju v Luçon, 6. oktobra 1640.

(5) Coste I,71; Pismo 36 Ludoviki de Marillac, ok. 1629.

 


 


Spoštovani člani Združenja čudodelne svetinje – otroci Brezmadežne in vsi, ki prebirate našo spletno stran, bodite lepo pozdravljeni!

Pred nami pa so nove naloge in izzivi. Naše združenje je v sedemnajstem letu medsebojnega podpiranja v molitvi in druženja pred Brezmadežno. Ne pozabimo pa, da so naši predniki že leta 1885 v Ljubljani ustanovili »Družbo otrok Brezmadežne«. Ob 40-letnici je nastala slika, ob 50-letnici pa so izdelali čudoviti prapor, ki smo ga našli šele lansko leto (glej slike).

Naše Združenje je del velike Vincencijeve družine. Družina je združenje vseh, ki se ob sv. Vincenciju navdihujemo, učimo in želimo sebe oblikovati po zgledu tega velikega svetnika. Živimo v času brezbrižnosti, verske nepoučenosti, zapostavljanja človeškega življenja, napadov na Cerkev… Tako nastaja vedno več duhovne, moralne in tudi druge revščine. Kako se temu upreti? Po zgledu sv. Vincencija moramo postati apostol usmiljenja in dobrote, moramo postati pričevalec Božje ljubezni v svetu.

Vincencijevi smo začeli 25. 1. 2016 s praznikom Spreobrnitve apostola Pavla praznovanje - 400 let vincencijanske karizme. Sv. Vincencij je na praznik imel pridigo v vaški cerkvici v Follvilu. Govoril je o Božjem usmiljenju in pripravi na dobro sv. spoved. Odmev na pridigo je sv. Vincenciju odprl oči, saj so vaščani stali v vrsti za sv. spoved tudi po več ur. Vincencij je razumel, da so ljudje duhovno lačni in v stiski. Spoznal je, da ga Božja roka vodi oznanjat evangelij ubogim. Zato je ustanovil skupnost duhovnikov in bratov, Misijonsko družbo. Veliko dogodkov je vplivalo nanj, da je lahko postal služabnik »Božjih ubožcev«. O tem dogodku pozneje piše škofu in se ga tako spominja:

»Nekoč sem bil podeželski dušni pastir, precej beden dušni pastir! Imel sem zelo dobro ljudstvo in tako poslušno v vsem, za kar sem ga prosil! Ko sem jim rekel, naj pridejo k spovedi vsako prvo nedeljo v mesecu, so me ubogali. Prišli so in se spovedali. Iz dneva v dan sem bil priča, koliko koristi so imele njihove duše. To mi je bilo v veliko tolažbo in bil sem zaradi tega tako zadovoljen, da sem govoril sam pri sebi: 'Moj Bog, kako si srečen, da imaš tako dobro ljudstvo'. In pristavil sem: 'Mislim, da še papež ni tako srečen kakor župnik sredi ljudstva, ki ima tako dobro srce'«.

Odločili smo se, da bomo na naši spletni strani vsak mesec objavljali premišljevanja T. Mc Kennena, Moliti z Vincencijem Pavelskim. Vabim vas, da se to leto še posebej povežemo med seboj, se navdušimo drugim oznaniti Božje usmiljenje in ljubezen do vseh ljudi. Te strani pa naj bodo v pomoč, spoznanje in razumevanje sv. Vincencija, da bi še bolj zavzeto oživili njegovega duha med nami!

V mesecu maju 2016 nas je obiskal mednarodni voditelj AMM - Združenja čudodelne svetinje - Otroci Brezmadežne, g. Carl L. Pieber, C.M. iz Philadelphije. Z nami se je srečal in nas spodbudil za dobro. Več o srečanju z njim najdete med novicami.

Pozdrav po Brezmadežni!

»O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo«!

 

Franc Rataj, cm

Prvo premišljevanje: BOG, NAŠ LJUBEČI OČE

Drugo premišljevanje: SLEDITI BOŽJI VOLJI

Tretje premišljevanje: JEZUS KRISTUS - SREDIŠČE

Četrto premišljevanje: LJUBEČE BOŽJE VODSTVO V NAŠEM ŽIVLJENJU

Peto premišljevanje: EVANGELIZACIJA

Šesto premišljevanje: POSEBNA NAVZOČNOST KRISTUSA V UBOGIH

Sedmo premišljevanje: LJUBEČI BOG V SRCU IN V DEJAVNOSTI

Osmo premišljevanje: PRIZADEVANJE ZA KREPOSTI

Deveto premišljevanje: PONIŽNOST

Deseto premišljevanje: RESNIČNA PREPROSTOST

Enajsto premišljevanje: UMIRANJE SEBI

Dvanajsto premišljevanje: GOREČNOST

Trinajsto premišljevanje: MOČNA BLAGOST, BLAGA MOČ

Štirinajsto premišljevanje: USTVARJALNOST IN SODELOVANJE PRI SLUŽENJU

Petnajsto premišljevanje: KONTEMPLACIJA IN AKCIJA