Preskoči na vsebino

nalagam ...

 

 

 

CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE

CURIA GENERALIZIA

Via dei Capasso, 30 – 00164 ROMAGENERALNI SUPERIOR

Vsem članom in članicam vincencijanske družine

Rim, 12. avgusta 2019,

obletnica rojstva sv. Ludovike de Marillac

Dragi bratje in sestre,

Jezusova milost in njegov mir naj bosta vedno z nami!

V letu 2017 smo praznovali 400-letnico rojstva vincencijanske karizme. Jezusu smo se zahvalili za vedno živo karizmo, za številne ženske in moške v različnih okoljih, ki so se žrtvovali v teh štirih stoletjih, in za tiste, ki vsak dan nadaljujejo brezpogojno službo Kristusu v ubogih s toliko predanostjo, zavzetostjo in ljubeznijo.

Zaradi svojega božanskega navdiha nam vincencijanska karizma še vedno kaže pot, kako odgovoriti na potrebe vse večjega števila ljudi po svetu, ki so zapuščeni, živijo na robu družbe in so zanemarjeni duhovno, materialno, telesno in čustveno. Kot sad jubilejnega leta smo mi, člani različnih vej vincencijanske družine, želeli sprožiti pobudo za poglobitev sodelovanja in učinkovitosti pri odzivu na »klic ubogih«.

 

V ta namen smo na simpoziju vincencijanske družine v oktobru 2017 na Trgu sv. Petra v prisotnosti papeža Frančiška vzpostavili »Zavezništvo Famvin z brezdomci« (Famvin Homeless Alliance – FHA). To je svetovna pobuda, usmerjena v brezdomstvo v številnih oblikah. Članom vincencijanske družine pomaga, da se spoprimejo z enim od najbolj perečih problemov našega časa, da bi lahko »sprejeli tujca« v svojih skupnostih.

Služba za brezdomce ni nekaj novega za različne veje Vincencijeve družine. Že dolgo se uspešno ukvarjajo z reševanjem teh ogromnih potreb, da bi odpravili brezdomstvo v svetu.

Cilj te pobude je: povezati 150 vej vincencijanske družine v boju proti brezdomstvu. Zavezništvo FHA koordinira mednarodni svet; mednarodna komisija ga spremlja v vseh državah sveta. Specifični cilji vključujejo predvsem učenje drug drugega, medsebojno pomoč in skupno sodelovanje za zagotavljanje neposredne pomoči brezdomcem, pa tudi sodelovanje pri obrambi njihovih pravic, s čimer postaja močnejša in učinkovitejša sila. Da bi nam pomagala pri doseganju teh ciljev, nam mednarodna komisija predlaga številna orodja za boj proti pojavu, ki prizadene 1,2 milijarde ljudi po vsem svetu.

Ko govorimo o brezdomstvu, imamo v mislih tri skupine ljudi; to so

a) ljudje, ki živijo na ulici,

b) begunci, ki so morali zapustiti svoje domove,

c) ljudje, ki živijo v nezdravih stanovanjih.

Ker nihče od njih nima prave hiše, je potemtakem brez doma.

Zelo sem hvaležen za dosežen napredek. Zlasti bi rad omenil tri pobude: 1) dinamično in plodno mednarodno vincencijansko konferenco o brezdomstvu (Rim, november 2018); 2) vpliv vincencijanske družine na to, da bo brezdomstvo prvič prednostna naloga velikega srečanja Združenih narodov (Komisija za socialni razvoj, zasedanje januarja 2020); in 3) vedno večje sodelovanje pri kampanji FHA »13 hiš«.

Letošnji praznik sv. Vincencija Pavelskega na začetku petega stoletja vincencijanske karizme tako postaja čudovita priložnost za poglobitev sodelovanja z Zavezništvom FHA in med vejami VD – ali pa za začetek udeležbe in sodelovanja pri tej pobudi. Cilj je: vključiti vse veje VD, Družbe, laiške zveze in društva iz 158 držav, kjer je prisotna vincencijanska družina.

Številne veje VD so že zelo aktivne pri Zavezništvu FHA, mnoge druge pa so še vedno na poti.

S tem pismom želim v pripravi na obhajanje praznika sv. Vincencija v vseh deželah, kjer je prisotna VD, povabiti nacionalne svete VD, da zberejo svoje člane. V državah, kjer tega še ni, spodbujam enega od odgovornih, da skliče vse predstavnike različnih vej. V obeh primerih je zelo konkreten cilj: vključiti se v projekt FHA.

Veje VD lahko sodelujejo pri FHA na različne načine:

1. posredovati Zavezništvu FHA podatke o svojih projektih za boj proti brezdomstvu. To bo Zavezništvu omogočilo, da preveri naš skupni svetovni vpliv in tako dokaže, kakšna je moč služenja VD brezdomcem.

2. Deliti svoje izkušnje z veliko VD. Zavezništvo FHA išče projekte, ki lahko sprejmejo mlado odgovorno osebo za kratko izmenjavo izkušenj. Prav tako je mogoče vzpostaviti sodelovanje z drugimi skupinami, ki so vključene v sektor brezdomstva.

3. Sodelovati v raziskavah, izmenjavah in usposabljanju, ki nam lahko pomagajo bolje razumeti številne uničujoče krize za begunce, ki jih prepogosto pozabljamo.

Poleg omenjenih treh točk želim ob bližnjem prazniku sv. Vincencija spodbuditi vse dežele, kjer kampanja »13 hiš« še ni začela, naj sprejmejo konkretne ukrepe za njeno uvedbo. Gre za enega od projektov Zavezništva FHA, ki neposredno vpliva na življenje brezdomcev.

Naslov projekta »13 hiš« izvira iz pobude sv. Vincencija Pavelskega, ki se je v svojem času odzval na uničujočo revščino v Parizu. S hčerami krščanske ljubezni, z Misijonsko družbo in z gospemi krščanske ljubezni (AIC) je zgradil 13 hiš za otroke brez doma.

Namen kampanje »13 hiš« je vključiti veje VD v določeni državi v skupno gradnjo stanovanj za tiste, ki jih nimajo. Število hiš ali ustvarjalnih načinov za iskanje stanovanja za brezdomce bo drugačno od države do države. V nekaterih državah lahko VD zgradi dve ali deset hiš, v drugih pa več kot trinajst. Vsekakor lahko vsi sodelujemo v kampanji »13 hiš«.

Mednarodna komisija FHA je pripravljena in želi prispevati k uresničenju vašega projekta s svojo skupino strokovnjakov, ki vam bodo v pomoč pri načrtovanju, oblikovanju in bodo po potrebi pomagali pri iskanju potrebnih sredstev s pobratenjem, partnerstvom, s solidarnostnim skladom ali pisanjem vlog za donacije (nepovratna sredstva).

Spodbujam vse mednarodne, nacionalne in krajevne voditelje različnih vej VD – skupaj na mednarodni ravni ali pa ločeno na nacionalni ali krajevni ravni –, da se obrnete na gospo Yasmine Cajuste, članico koordinacijskega odbora > fha.info@famvin.org  <, če želite deliti ali zahtevati informacije. Obiščete lahko tudi spletno stran FHA: vfhomelessalliance.org.

Tu je povezava do videoposnetka, ki spodbuja sodelovanje v kampanji »13 hiš«: https://youtu.be/42xwaMfCjO4

Upam, da bo vsakoletni praznik sv. Vincencija Pavelskega vsem članom vincencijanske družine pomagal, da bomo bolj in bolj učinkovito delali v službi ubogih. Ko sodelujemo z ljudmi v potrebi, drugi pomagajo nam pri zadovoljevanju naših potreb. To postane sveta izmenjava, sveta dežela.

Naj nam sv. Vincencij Pavelski, »mistik dobrodelnosti«, pomaga, da bomo čedalje bolj rasli v odnosu z Bogom in ubogimi. Razsvetljeni po Svetem Duhu naj bi vedno bolj želeli, da tudi sami postanemo mistiki dobrodelnosti.

 

Vaš brat v sv. Vincenciju

Tomaž Mavrič CM

generalni superior

 Spoštovani člani Združenja čudodelne svetinje – otroci Brezmadežne in vsi, ki prebirate našo spletno stran, bodite lepo pozdravljeni!

Pred nami pa so nove naloge in izzivi. Naše združenje je v devetnajstem letu medsebojnega podpiranja v molitvi in druženja pred Brezmadežno. Ne pozabimo pa, da so naši predniki že leta 1885 v Ljubljani ustanovili »Družbo otrok Brezmadežne«. Ob 40-letnici je nastala slika, ob 50-letnici pa so izdelali čudoviti prapor, ki smo ga našli šele lansko leto (glej slike).

Naše Združenje je del velike Vincencijeve družine. Družina je združenje vseh, ki se ob sv. Vincenciju navdihujemo, učimo in želimo sebe oblikovati po zgledu tega velikega svetnika. Živimo v času brezbrižnosti, verske nepoučenosti, zapostavljanja človeškega življenja, napadov na Cerkev… Tako nastaja vedno več duhovne, moralne in tudi druge revščine. Kako se temu upreti? Po zgledu sv. Vincencija moramo postati apostol usmiljenja in dobrote, moramo postati pričevalec Božje ljubezni v svetu.

Sv. Vincencij je na praznik imel pridigo v vaški cerkvici v Follvilu. Govoril je o Božjem usmiljenju in pripravi na dobro sv. spoved. Odmev na pridigo je sv. Vincenciju odprl oči, saj so vaščani stali v vrsti za sv. spoved tudi po več ur. Vincencij je razumel, da so ljudje duhovno lačni in v stiski. Spoznal je, da ga Božja roka vodi oznanjat evangelij ubogim. Zato je ustanovil skupnost duhovnikov in bratov, Misijonsko družbo. Veliko dogodkov je vplivalo nanj, da je lahko postal služabnik »Božjih ubožcev«. O tem dogodku pozneje piše škofu in se ga tako spominja:

»Nekoč sem bil podeželski dušni pastir, precej beden dušni pastir! Imel sem zelo dobro ljudstvo in tako poslušno v vsem, za kar sem ga prosil! Ko sem jim rekel, naj pridejo k spovedi vsako prvo nedeljo v mesecu, so me ubogali. Prišli so in se spovedali. Iz dneva v dan sem bil priča, koliko koristi so imele njihove duše. To mi je bilo v veliko tolažbo in bil sem zaradi tega tako zadovoljen, da sem govoril sam pri sebi: 'Moj Bog, kako si srečen, da imaš tako dobro ljudstvo'. In pristavil sem: 'Mislim, da še papež ni tako srečen kakor župnik sredi ljudstva, ki ima tako dobro srce'«.

Odločili smo se, da bomo na naši spletni strani objavljavili premišljevanja T. Mc Kennena, Moliti z Vincencijem Pavelskim. Vabim vas, da se še posebej povežemo med seboj, se navdušimo drugim oznaniti Božje usmiljenje in ljubezen do vseh ljudi. Te strani pa naj bodo v pomoč, spoznanje in razumevanje sv. Vincencija, da bi še bolj zavzeto oživili njegovega duha med nami!

V mesecu maju 2016 nas je obiskal mednarodni voditelj AMM - Združenja čudodelne svetinje - Otroci Brezmadežne, g. Carl L. Pieber, C.M. iz Philadelphije. Z nami se je srečal in nas spodbudil za dobro. Več o srečanju z njim najdete med novicami.

Pozdrav po Brezmadežni!

»O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo«!

 

Franc Rataj, cm

Prvo premišljevanje: BOG, NAŠ LJUBEČI OČE

Drugo premišljevanje: SLEDITI BOŽJI VOLJI

Tretje premišljevanje: JEZUS KRISTUS - SREDIŠČE

Četrto premišljevanje: LJUBEČE BOŽJE VODSTVO V NAŠEM ŽIVLJENJU

Peto premišljevanje: EVANGELIZACIJA

Šesto premišljevanje: POSEBNA NAVZOČNOST KRISTUSA V UBOGIH

Sedmo premišljevanje: LJUBEČI BOG V SRCU IN V DEJAVNOSTI

Osmo premišljevanje: PRIZADEVANJE ZA KREPOSTI

Deveto premišljevanje: PONIŽNOST

Deseto premišljevanje: RESNIČNA PREPROSTOST

Enajsto premišljevanje: UMIRANJE SEBI

Dvanajsto premišljevanje: GOREČNOST

Trinajsto premišljevanje: MOČNA BLAGOST, BLAGA MOČ

Štirinajsto premišljevanje: USTVARJALNOST IN SODELOVANJE PRI SLUŽENJU

Petnajsto premišljevanje: KONTEMPLACIJA IN AKCIJA